22064
page-template-default,page,page-id-22064,stockholm-core-1.2.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image

Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Roos – ontspannen ondernemen
Versie 2020

 

Roos – ontspannen ondernemen is er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te respecteren. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Roos – ontspannen ondernemen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren. Roos – ontspannen ondernemen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet.

 

De huidige -op de website beschikbare- versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt.

 

Persoonsgegevens
Om onze Website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.

 

Verwerken van de persoonsgegevens
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen deze gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • (eventueel) handelsnaam en bedrijfsgegevens;
 • Uw vragen en de gegevens die u met ons deelt.


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U mag de toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we geen gegevens meer van u verwerken.

 

Wilt u gebruik maken van een van bovenstaande rechten dan verzoeken wij u om dit verzoek in te dienen via info@rosalynvanvoorst.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u is aangevraagd verzoeken wij u om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee (2) weken op uw verzoek reageren.

 

Doeleinde en gebruik

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om u te benaderen in verband met een vraag die u via het platform heeft gesteld of om u te informeren over Roos – ontspannen ondernemen. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Nieuwsbrief en/of andere marketing communicatie

Roos – ontspannen ondernemen kan regelmatig een nieuwsbrief en/of andere marketing communicatie versturen om u te informeren over de diensten en om bepaalde updates met u te delen. Dit doen wij via een mailserver, waar u zichzelf voor inschrijft. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven.

 

Contactformulier

U kunt via het contactformulier contact met Roos – ontspannen ondernemen opnemen. Ook bij de contactformulieren laat u zelf uw gegevens achter. Deze gegevens worden door WordPress en onze mailservers aan ons aangeleverd. Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op uw bericht.

 

Reviews

Om onze dienstverlening constant te verbeteren kunnen wij u verzoeken om een review achter te laten of om een (korte) enquête in te vullen. U kunt ervoor kiezen om deze anoniem achter te laten, maar bepaalde persoonsgegevens kunnen openbaar gemaakt worden indien u ervoor kiest om deze met uw naam te delen.

 

Gerechtvaardigd belang
In sommige gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en daarbij onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Roos – ontspannen ondernemen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden zonder tussenkomst van een persoon.

 

De beveiliging van uw gegevens
Roos – ontspannen ondernemen heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies.

Alle partijen die uw gegevens voor ons verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring. Roos – ontspannen ondernemen verkoopt uw gegevens niet aan derden.

 

Bewaartermijn van uw gegevens
Roos – ontspannen ondernemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verworven. Wanneer u zich heeft uitgeschreven of een verzoek tot verwijdering heeft ingediend wordt u volledig uit onze database verwijderd.

 

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren en hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Roos – ontspannen ondernemen of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Als wij uw toestemming nodig hebben om cookies te mogen plaatsen dan vragen wij u dit tijdens uw eerste bezoek aan onze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. De meeste cookies verdwijnen zodra u de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kunt u zelf op elke moment via uw internetbrowser verwijderen. Indien u onze cookies niet accepteert kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

 

Voor het plaatsen van cookies gebruiken wij google analytics en een pixel van facebook. Beiden houden statistieken bij over uw gedrag op de website. Roos – ontspannen ondernemen verwijst u naar onze cookieverklaring voor meer informatie.

 

Datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houden wij ons aan de meldplicht datalekken en melden wij dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht u een datalek ontdekken dan vragen we u vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het lek heeft geconstateerd met ons te delen door een e-mail te sturen naar info@roos-ontspannenondernemen.nl. Wij kunnen dan direct actie ondernemen.

 

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Vragen en feedback
Heeft u nog vragen over dit privacybeleid of opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen:

Roos – ontspannen ondernemen
info@roos-ontspannenondernemen.nl